Polskie szkoły na Litwie – być albo nie być

Litewski Sejm chce wprowadzić nowelizację ustawy o oświacie, która pozwoli na zamykanie polskich szkół na Litwie…

Niegdysiejsza Rzeczpospolita Obojga Narodów – wspólna historia, tradycje, idea…

Teraz Litewski Sejm chce położyć kres koegzystencji szkół litewskich i polskich. Czy to że ponad 100 lat istniały na Litwie polskie szkoły, polska edukacja, ma się skończyć w erze gdy oba te kraje są członkami Unii Europejskiej…

Przyłącz się do akcji obrony polskich szkół na Litwie – PETYCJA.

Więcej o akcji TUTAJ.

Czy poprzesz akcję, czy nie – wybór należy do CIEBIE - ja poparłem!

Post new comment

You must have Javascript enabled to use this form.
Back to Top